Get Adobe Flash player

 

Ekologiskt/Gmo

 

  ”Alla kan inte göra allt men alla kan göra något”

 


Ekologi kan betyda så mycket. Enligt en ordbok betyder ekologi läran om levande varelsers relationer och den omvärld de lever i. Omtanke om miljön är en mer vardaglig definition.

Ekologi handlar också om att hushålla med energi, skapa förutsättningar för ökad hälsa och att gynna den biologiska mångfalden.

Om du flyttar handen i hyllan och väljer en ekologisk produkt när du handlar är du med och bidrar till:

 

  • Bättre miljö

  • Mer etisk djurhållning

  • Sundare livsmedel

  • Bättre arbetsmiljö för lantbrukare och lantarbetare

  • En bättre miljö för dina barn och barnbarn.

 

I ekologisk odling använder bonden inte genmodifierade organismer, handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. 

En liter kravmärkt mjölk kommer från en ko som fått gå ute och äta foder som inte odlats med konstgödsel eller bekämpningsmedel.

En kravmärkt banan har inte besprutats med gifter mot ogräs, svampangrepp, larver och insekter. Ett traditionellt bananplantage kan besprutas med 40-50 kilo blandade gifter per hektar och år, att jämföras med 4,5 kilo för den mest besprutade grödan i Sverige, potatis.

Det kravmärkta sädesfältet läcker inte besprutningsgifter till sjöar och vattendrag, gifter som sedan hamnar på våra tallrikar när vi äter fisk.”

 

Text: "100 sätt att rädda världen" Johan Tell.

 

www.krav.se

www.miljosmartmat.se

 

 


Genom att välja ekologiskt mat bidrar man dessutom till att visa sitt motstånd mot GMO= Genmanipulerad mat:

 

De genmodifierade grödorna borde inte släppas ut i naturen eftersom det inte finns tillräcklig forskning om vad de har för konsekvenser för miljön och oss människor.

 

Genetiskt modifierade organismer är växter där det genetiska materialet och dess karaktär har ändrats i laboratorium, på ett sätt som inte kan inträffa naturligt vare sig genom korsning eller vanlig växtförädling.

Multinationella företag marknadsför genmodifierade produkter som lösningen på svälten i världen. FN:s jordbrukspanel menar däremot att lösningen ligger i ett hållbart jordbruk och anpassning till effekter av klimatförändringarna, inte i GMO.

90 procent av världens GMO-utsäde kontrolleras av ett enda företag, kemiföretaget Monsanto, som genom patent och kontrakt har övertagit jordbrukares rätt att spara fröer.

 

I flera länder har jordbruket blivit svårare och i och med klimatförändringarna ökar problemen med torka, översvämningar och missväxt. Företag med patent på GMO försöker dumpa GMO-grödorna i u-länder, under förespeglingen att de kan öka avkastningen. Sanningen är att det enda som ökar är beroendet av företagen när bönderna inte själva kan välja utsäde och dessutom tvingas köpa företagens bekämpningsmedel.

http://www.thenhf.se/varakarnamnen/jordbruk-gmo/

www.hejdagmo.se

http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/gmo/