Get Adobe Flash player

 

 Vad är bra mat?

 

 

Det finns många delade meningar om vad man bör och inte bör äta och i media presenteras det ständigt ”nya rön”. Lite kött, mycket kött, fettsnålt, rawfood, grödor från det egna landet, komjölk är inte människoföda osv.

Det skapar förvirring hos många och en del väljer att överhuvudtaget strunta i vad de stoppar i sig och menar att det inte spelar någon roll.

Jag vill därför, först och främst lära ut EN grundregel, och det är ”Ät naturlig mat”. Med detta menar jag så obearbetad och giftfri mat med så lite tillsatser som möjligt. Det är detta kroppen känner igen, ur genetisk synvinkel, och som den mår allra bäst av.

Håller man sig till detta enkla synsätt försvinner mycket av skräpmaten per automatik och det är positivt med tanke på att det vi stoppar i oss har stor betydelse för vår hälsa. Mat är nämligen information till hur cellerna ska uttrycka sig och inte bara energi som man förr trodde. Generna har alltså mycket mindre roll i hur vårt öde kommer utspela sig än vad man tidigare trott och området som det i dag forskas mycket på kallas alltså för epigenitik. Det betyder ”att miljöpåverkan under livet kan leda till att genernas uttryck hos en individ ändras, till exempel att de slås av eller på. Detta påverkar sedan egenskaperna hos individens avkomma. Detta kan bero på miljögifter men också på helt andra miljöfaktorer”, wikipedia. Dessa tankar har dock funnits redan sedan slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet då

Dr. Weston Price, näringslärans föregångsman, genom studier på isolerade, icke industrialiserade befolkningar, upptäckte förutsättningarna för människans optimala hälsa. Dr. Price's forskning visade att människan uppnår en perfekt fysik och hälsa under generation efter generation endast om de konsumerar näringsrik naturlig föda och de livsviktiga fettlösliga ämnen. Han såg ett samband mellan sjukdomar och den västerländska kosthållningen.

 

Vi kan alltså påverka våra genuttryck beroende på hur vi väljer att leva våra liv. Hur mycket vi rör oss, om vi vilar, vad vi äter och säkerligen också genom våra tankar. 

 

http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/10111/LKT0834s2232_2236.pdf

 

 

 

Låt maten vara din medicin och medicinen kommer vara din mat

Hippokrates